வருடாந்த சைவ சமய பாட பரீட்சைகள் 2018

வருடாந்த சைவ சமய பாட பரீட்சைகள் 2018

🕔22 Apr, 2018

எமது வருடாந்த சைவ சமய பாட பரீட்சைகள் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் 30 ம் திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமை...

இளம் சைவப் புலவர் தேர்வு 2018

இளம் சைவப் புலவர் தேர்வு 2018

🕔22 Apr, 2018

அகில இலங்கை சைவப் புலவர் சங்கம் நடாத்தும் இளம் சைவப் புலவர் தேர்வு 2018 பரீட்சை 19.04.18 தொடக்கம் 22.04.18 வரை சங்க மண்டபத்தில் நடைபெரும். பரீட்சையின் பெறுபேறுகளும் பரிசு வளங்கலும் சங்க 41 வது ஆண்டு விழாவில் இடம்...

பிரித்தானிய  சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்  2018 ஆம் ஆண்டின் போட்டிகள்

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் 2018 ஆம் ஆண்டின் போட்டிகள்

🕔11 Feb, 2018

பிரித்தானிய  சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் போட்டிகள் 2018 இன் விபரங்கள். போட்டி விண்ணப்பப் படிவ முடிவு திகதி: சனிக்கிழமை 31.03.18  போட்டி விண்ணப்பப் படிவம் அனுப்பப்படவேண்டிய மு...

View More Events

Upcoming Events

View More Projects

Our Projects

View All Photos

Photo Galleries

View All Videos

Video Galleries

sms-donation-ad-en
saiva munnetta sangam uk