முத்தமிழ்ப் போட்டி 2024

முத்தமிழ்ப் போட்டி 2024

🕔23 Mar, 2024

lUK மாணவர்களுக்கு மட்டும் நடாத்தப்படும் நேர் முகப் போட்டி மாணவர்கள் கீழே உள்ள போட்டி நிபந்தன...

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் 2022 இக்கான போட்டி

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் 2022 இக்கான போட்டி

🕔24 Mar, 2022

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் 2022 இக்கான போட்டிகளும் விண்ணப்பப் படிவமும் கீழே காணலாம்  போட்டிகளின் விண்ணப்ப முடிவு திகதி 15.04.2022. போட்டிகளின் முதல் சுற்று சனிக்கிழமை 14.0...

சைவ சமய ஆண்டு இறுதிப் பரீட்சை Jan 2022

சைவ சமய ஆண்டு இறுதிப் பரீட்சை Jan 2022

🕔11 Jan, 2022

சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தினால் நடத்தப்படும் சைவ சமய பாட, திருமுறை ஓதுதல், பண்ணிசை தரம் 1, 2, 3 ஆகியவற்றின் ஆண்டு இறுதிப் பரீட்சை Jan 2022 ஜனவரி 19.01.2022 ஆம் திகதி புதன் கிழமை மாலை இங்கிலாந்து நேரம் 6.00  மணி...

View More Events

Upcoming Events

View More Projects

Our Projects

View All Photos

Photo Galleries

View All Videos

Video Galleries

saiva munnetta sangam uk
Lakshmi Jewellery