பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் 2022 இக்கான போட்டி

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் 2022 இக்கான போட்டி

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் 2022 இக்கான போட்டிகளும் விண்ணப்பப் படிவமும் கீழே காணலாம் 

போட்டிகளின் விண்ணப்ப முடிவு திகதி 15.04.2022.

போட்டிகளின் முதல் சுற்று சனிக்கிழமை 14.05.2022 அல்லது  ஞாயிற்றுக் கிழமை 15.05.2022 ஆகிய தினங்களில் கீழ்வரும் ஆலயங்களில் நடைபெறும். 

 

Ealing Kanagathurkai Amman Temple | 5 Chapel Rd, London W13 9AE |   Map    

Manor Park Saiva Munnetta sangam UK | 2 Salisbury Rd, London E12 6AB | Map   | ULEZ Zone*

Wimbledon Sri Ganapathi Temple | 125-133 Effra Rd, London SW19 8PU  | Map   

Lewisham Sivan Temple | 4A Clarendon Rise, London SE13 5ES  | Map   | ULEZ Zone*


போட்டிகளின் இறுதிச் சுற்று ஞாயிற்றுக் கிழமை 29.05.2022 அன்று Archway முருகன் ஆலையத்தில் 200A Archway Rd, London N6 5BA | Map   | ULEZ Zone* நடை பெறும்.

போட்டியில் முதலாவதாக வரும் மாணவர்கள் 18, 19 June 2022 ஆகிய தினங்களில் நடைபெற இருக்கும் எமது 24வது சைவ மஹா நாட்டில் பங்கு பற்ற சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும். சைவ மஹா நாடு 2022 நடைபெறும் விபரங்கள் 

18.06.2022 சனிக் கிழமை Ealing Kanagathurkai Amman Temple | 5 Chapel Rd, London W13 9AE |   Map    

19.06.2022 ஞாயிற்றுக் கிழமை Manor Park Hall, Malden Road, New Malden KT3 6AU | Map 

சைவ மஹா நாடு 2022 நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய முழு விபரங்களை கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும்  

 

1. விண்ணப்பப் படிவம்                Click here    (போட்டிகளின் விண்ணப்ப முடிவு திகதி 15.04.2022)

2. திருமுறை ஓதுதல் போட்டி      Click here    (குறிப்பு 14 ஐப்  பார்க்கவும்)

3. தமிழ் பேச்சுப் போட்டி              Click here 

4.ஆங்கிலப் பேச்சுப் போட்டி       Click here 

5. நாடகப்போட்டி                       Click here     (குறிப்பு 6 ஐப்  பார்க்கவும்) 

 

 

*The ultra-low emission zone (ULEZ) is now in place in central London, in the same area as the congestion charge zone. Vehicles will need to meet the new, stricter exhaust emission standards or pay £12.50 to travel in that zone

 Published By: Administrator Published Under: Examination Published On: 24 Mar, 2022

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media