Raga Sangamam 2021

Raga Sangamam 2021

🕔17 Oct, 2021

சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தினால் இளையவர்களை&nb...

Raga Sangamam 2019

Raga Sangamam 2019

🕔09 Nov, 2019

லண்டனில் வாழும் இளம் பாடகர்களை ஊக்குவிக்கும் முகமாகவும் சங...

ராக சங்கமம் 2018

ராக சங்கமம் 2018

🕔23 Nov, 2018

View More Events

Upcoming Events

Raga Sangamam 2021

Raga Sangamam 2021

🕔 Event Date: 30 Oct, 2021 Research & Development

சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தினால் இளையவர்க...

View More Projects

Our Projects

இலங்கை GCE O /L மாணவர்களுக்கான இலவச மாதிரிப் பரீட்சை 2019

இலங்கை GCE O /L மாணவர்களுக்கான இலவச மாதிரிப் பரீட்சை 2019

Project Amount : £2000

.சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தினால் நடத்தப்படும் இலங்கை GCE O /L மாணவர்களுக்கான இலவச மாத...

இலங்கை GCE O/L மாணவர்களுக்கான இலவச மாதிரிப் பரீட்சை 2020

இலங்கை GCE O/L மாணவர்களுக்கான இலவச மாதிரிப் பரீட்சை 2020

Project Amount : £1000

.சைவ முன்னேற்றச் சங்...

இலங்கை GCE A/L மாணவர்களுக்கான இலவச மாதிரிப் பரீட்சை 2020

இலங்கை GCE A/L மாணவர்களுக்கான இலவச மாதிரிப் பரீட்சை 2020

Project Amount : £1000

.

இலங்கை தரம் 5 புலமைப் பரிசில் மாணவர்களுக்கான இலவச மாதிரிப் பரீட்சை 2020

இலங்கை தரம் 5 புலமைப் பரிசில் மாணவர்களுக்கான இலவச மாதிரிப் பரீட்சை 2020

Project Amount : £1000

சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தினால் நடத்தப்படும் தரம் 5 இக்கான மாதிரி பரீட்சை இந்த ஆண்டும் இலங்கையில் இப்போது நடந்து வருகிறது. உங்களது மாணவர்களும் இந்த இணைப்பில் இருக்கும் பரீட்சை தாளை டவுண் லோட் செய்து ப...

Food Donation to NHS Staff

Food Donation to NHS Staff

Project Amount : Project Target £1500

I am fund raising for Saiva Munnetta Sangam UK to provide free food...

View All Photos

Photo Galleries

 • Raga Sangamam 2017

  Raga Sangamam 2017

 • ராக சங்கமம் 2015

  ராக சங்கமம் 2015

 • ராக சங்கமம் 2014

  ராக சங்கமம் 2014

 • ராக சங்கமம் 2013

  ராக சங்கமம் 2013

View All Videos

Video Galleries

 • Raga Sangamam 2019

 • Ragasangamam 2018

 • Raga Sangamam 2017

 • Raga Sangamam 2014 Rehersal at Sangam

 • Raga Sangamam 2014 GTV Interview

saiva munnetta sangam uk
Lakshmi Jewellery