ராக சங்கமம் 2018

ராக சங்கமம் 2018

🕔23 Nov, 2018

Raga Sangamam 2017

Raga Sangamam 2017

🕔21 Dec, 2017

லண்டனில் வாழும் இளம் பாடகர்களை ஊக்குவிக்கு...

சங்க திருக்கணித நாள்காட்டி 2016

சங்க திருக்கணித நாள்காட்டி 2016

🕔05 Mar, 2017

சென்ற ஆண்டு சங்கத்தினினால் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி கணிக்கப்பட்ட மாதாந்த நாள்காட்டி வெளியிடப்பட்டு எல்லா ஆலயங்களுக்கும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் ஆதரவாளர்களுக்கும்  அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

View More Events

Upcoming Events

Composors day and Thiyagaraja Aradhana 2019

Composors day and Thiyagaraja Aradhana 2019

🕔 Event Date: 23 Feb, 2019 Research & Development

மேலதிக விபரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

Bharathanattiyam 2019

Bharathanattiyam 2019

🕔 Event Date: 14 Jul, 2019 Research & Development

மேலதிக விபரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

ராக சங்கமம் 2019

ராக சங்கமம் 2019

🕔 Event Date: 12 Oct, 2019 Research & Development

நிகழ்ச்சிக்கான  விபரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் 

View More Projects

Our Projects

View All Photos

Photo Galleries

 • Raga Sangamam 2017

  Raga Sangamam 2017

 • ராக சங்கமம் 2015

  ராக சங்கமம் 2015

 • ராக சங்கமம் 2014

  ராக சங்கமம் 2014

 • ராக சங்கமம் 2013

  ராக சங்கமம் 2013

View All Videos

Video Galleries

 • Ragasangamam 2018

 • Raga Sangamam 2017

 • Raga Sangamam 2014 Rehersal at Sangam

 • Raga Sangamam 2014 GTV Interview

saiva munnetta sangam uk
saiva munnetta sangam uk