நால்வர் தமிழ் கலை நிலைய நாள் காட்டி 2016-2017

நால்வர் தமிழ் கலை நிலைய நாள் காட்டி 2016-2017

🕔25 Jul, 2016

நால்வர் தமிழ் கலை நிலைய நாள் காட்டி இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பாடசாலையில் நடைபெரும் புதிய நிகழ்வுகளுக்கும், நிகழ்வுகளில் மாற்றங்களுக்கும் இந்த  இணையத்தளத்தை தொடர்ந்து பார்வையிடவும் 

View More Events

Upcoming Events

View More Projects

Our Projects

Children Encouragement Award - Sammanthurai

Children Encouragement Award - Sammanthurai

Project Amount : 500

scolorship பரீட்சையில்  இந்த ஆண்டில் அதி சித்தி பெற்ற சம்மாந்துறையில் வாழும் வறுமைக்கு கோட்டின் கீழ் உள்ள  83 மாணவர்களுக்கு விசேட பரிசில்கள் வழங்க £500.௦௦ நால்வர் தமிழ் கலைநிலை...

View All Photos

Photo Galleries

 • New Year Celebration 2017

  New Year Celebration 2017

 • Kalaivizha 2016 Drama

  Kalaivizha 2016 Drama

 • Naalvar Tamil Acadamy Sports Meet 2012

  Naalvar Tamil Acadamy Sports Meet 2012

 • Naalvar Academy Kalaivilaa 2011

  Naalvar Academy Kalaivilaa 2011

 • GTV Pesalaam Vaanga

  GTV Pesalaam Vaanga

View All Videos

Video Galleries

 • Kalaivizha 2016 Welcome Speech

 • Kalaivizha 2016 Student speech

 • Kalaivizha 2016 Vocal Program

 • Kalaivizha 2016 Veena

 • Kalaivizha 2016 Barathanattiyam

 • Kalaivizha 2016 Kuraththi Dance

sms-donation-ad-en
Goshin Isshinryu Karate

Bluebell

Lakshmi Jewellery

Western Jewellers