ஆனி உத்தர திருமஞ்சன மஹோற்சவம்

ஆனி உத்தர திருமஞ்சன மஹோற்சவம்

திருவிழாவின் முக்கிய தினங்கம் 

03.07.2024 (புதன்) கொடியேற்றம்

11.07.2024 (வியாழன்) தேர் வெளி வீதி உலா

12.07.2024 (வெள்ளி) ஆனி உத்தர அலங்கார திருவிழாவும் தீர்த்தமும்

 

திருவிழாக் காலங்களில் இடம்பெறும் கலை நிகழ்வுகள் 

02.07.2024        Tuesday         விநாயகர் பூஜை

03.07.2024        Wednesday         கொடியேற்றம்

04.07.2024        Thursday         கலை நிகழ்ச்சி

பக்திப் பாடல்கள் ராக வர்த்தனி இசைக் கல்லூரி ஸ்ரீமதி பாகஸ்ரீ பாஸ்கரன் அவர்களின் மாணவர்களும்

ஆரோகணா கலைக்கூட ஸ்ரீமதி  மோகன ரூபி  குலநாயகம் அவர்களின் மாணவர்களும் இணைந்து வழங்குகிறார்கள்.

05.07.2024        Friday         கலை நிகழ்ச்சி

நடனம் - சுகுன நிருத்திய சபா ஸ்ரீமதி. நிருஜா குனரூபன் அவர்களின் மாணவர்கள்                                                                   

06.07.2024        Saturday         கலை நிகழ்ச்சி

நடனம் – ஸ்ரீமதி. சுருதி ஸ்ரீராம் அவர்களின் மாணவர்கள்

07.07.2024        Sunday         கலை நிகழ்ச்சி  

பிறேமாலயா நாட்டிய சேத்திரா மாணவர்களுடன் இணைந்து சௌத்தென்ட் கல்விக்கூட மாணவர்கள் வழங்கும்

நடன நிகழ்ச்சி

நெறியாள்கை நாட்டிய கலைமணி பிறேமளாதேவி ரவீந்திரன்.

08.07.2024        Monday         கலை நிகழ்ச்சி

நடனம் சலங்கை நாதம் (School Of Dance)

ஸ்ரீமதி. மாலதி ஜெயநாயகம் அவர்களின் மாணவர்கள்

09.07.2024        Tuesday         கலை நிகழ்ச்சி

சங்க/ நால்வர் தமிழ்க் கலை நிலைய மாணவர்கள்

10.07.2024        Wednesday         கலை நிகழ்சிகள் இடம்பெறாது

11.07.2024        Thursday         தேர் வெளி வீதி உலா

12.07.2024        Friday         ஆனி உத்தர திருமஞ்சரமும் தீர்தமும்

13.07.2024        Saturday         கலை நிகழ்ச்சி

நடனம் - சிவ பாத நாடியாலயம்

ஸ்ரீமதி. சியாமா ஷோபன் அவர்களின் மாணவர்கள் (Milton Keynes)

14.07.2024        Sunday         கலை நிகழ்ச்சி

பல் இசை நிகழ்ச்சி சங்கரா கலாலயம்.

ஸ்ரீமதி. சர்மிலி சற்குனராஜா அவர்களின் மாணவர்கள் (Southend)

 

   Published By: Administrator Published Under: Sithambareswarar Temple Published On: 15 Jun, 2024

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media