ராக சங்கமம் 2019

ராக சங்கமம் 2019

ராக சங்கமம் எதிர் வரும் 19.10.2019 திகதி நடை பெற இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பாட இருக்கும் எம்மவர் இளம் குயில்கள். 

 

 

 

Singers

Luxmie  Shantharuban

Sharaniya Shantharuban

Saainthavi Rajananthakumar

Mathumitha Sathiyamoorthy

Humshayinie Umasuthan

Ashvika Sureshkumar

Thevagan Kularasasegaran

Tharanya Sivarajah

Niruja Suthakaran

Nivetha Balakumar

Shivani Balakumar

Abheetha Navaneethan

Varunavy Thavaganesh

Lakshanya Nithikaran

Lakkia Thayaminitheepan

Abiman Navaneethanathan

Pruthushaan Premakumar

Shamika Vaheesan

Jeyaluxmitha Skandamoorthy

Kajananthis Skandamoorthy

Sahithiyan Sivapalan

Sahithiya Sivapalan

Subaanki Suthakaran

Sapna Sanseevan

Kanesh Kamaleswaran

 

Comparer 

Mrs. Nishanthi Nishanthan

Music

Thushi Thanu & Friends

Sponsors

BA Travels
Satha & co
MIA
YuppTV
Euros Money Solutions
Select Properties
Riversure
Party Paradise

Media

Athavan TV

TV I Canada

Sound

AGS Soundwaves

Video

Thavam Thavarajah

Photography

Mr. Sivananasundaram

 

Raga Sangamam 2019 Video

Raga Sangamam 2019 Photos

 

 


Published By: Administrator Published Under: Research & Development Published On: 20 Nov, 2018