47 வதுஆண்டு விழா

47 வதுஆண்டு விழா

எமது 47 வது ஆண்டு விழா எதிர்வரும் 28.09.2024 அன்று மாலை 5.00 மணி தொடக்கம் Woodbridge High School மண்டபத்தில் வெகு சிறப்பாக நடை பெற இருக்கிறது. ஐந்தே விழவில் கலை நிகழசிகளும், கவுரவிப்பு நிகழ்வும், முத்தமிழ்ப் போட்டி 2024 இக் குரிய பரிசளிப்பு விழாவும் நடை பெற இருக்கிறது. எமது நிகழ்ச்சியின் பிரதம விருந்தினராக (TBA) கலந்து கொள்ள உள்ளார். 


Published By: Administrator Published Under: Sangam Published On: 12 Jun, 2024