இலங்கை விவசாயிகளுக்கு சங்கம் இரட்டை நிவாரணம்

இலங்கை விவசாயிகளுக்கு சங்கம் இரட்டை நிவாரணம்

Project Amount : £500

கொரோனா அச்சத்தினால் நாளாந்த வருமானங்களை இழந்த  விவசாயிகளுக்கும்  வறுமைக்கு கோட்டின் கீழ் வாழும் நாளாந்த தொழில் இழந்த குடும்பங்களுக்கும் பயன் தரும் வகையில்  சங்கம் இரட்டை நிவாரண திட்டமொன்றைத் செயல்படுத்த உள்ளது 


Published By: Administrator Published On: 06 May, 2020

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media

Upcoming Events