யோகா நிலைய வகுப்புக்கள் ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது

யோகா  நிலைய வகுப்புக்கள் ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது

எமது நாட்டில் நிலவிவரும் Coronusvirus பரவும் அச்சம் குறித்து சங்க யோகா  நிலைய வகுப்புக்கள் யாவும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விபரங்களுக்கு நிலைய ஒருங்கிணைப்பாளருடன் தொடர்பு கொள்ளவும்  

Mr. Kumaran 07770 470 527Published By: Administrator Published Under: Enlightenment Circle Published On: 14 Mar, 2020

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media

Upcoming Events