புதிய தேர் வெள்ளோட்டம்

புதிய தேர் வெள்ளோட்டம்

புதன்கிழமை பகல் புதிய தேர் வெள்ளோட்டம் நடைபெற்று வியாழன் காலை 11.௦௦ க்கு சிவகாமி சமேத சிதம்பரேஸ்வரர் தேரில் உள் வீதி பவனி வருகிறார்  அனைத்து பக்க்தர்களையும் வந்து இறைவனை தரிசிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்Published By: Administrator Published Under: Sithambareswarar Temple Published On: 07 Jan, 2020

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media

Upcoming Events