மார்கழி திருவிழாக்கள்

மார்கழி திருவிழாக்கள்

எமது ஆலயத்தில் தினம்தோறும் நடைபெறும் திருவிழாக்களில் கலந்து கொண்டு  இறைவன் அருள் பெறுமாறு வேண்டுகிறோம்Published By: Administrator Published Under: Sithambareswarar Temple Published On: 07 Dec, 2016

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media