கோடைக்கால கடற்கரைச் சுற்றுலா

கோடைக்கால கடற்கரைச் சுற்றுலா

எதிர் வரும் 21 ஆகஸ்ட் ஞாயிற்றுக் கிழமை சங்க மூத்தோர் நிலைய அங்கத்தவர்கள் ஆண்டு தோறும் ஒழுங்கு செய்யும் கோடைக்கால கடற்கரைச் சுற்றுலா இம்முறை Claction கடற்கரைக்கு செல்லத் திட்டிமிட்டுள்ளார்கள். 

சுற்றுலா திகதி: 21.08.16 ஞாயிற்றுக் கிழமை
பஸ் புறப்படும் நேரம்: காலை 9.00 மணி 
பஸ் புறப்படும் இடம்: சைவ முன்னேற்றச் சங்கம், 2 Salisbury  Road , Manor  Park , London  E12 6AB
பஸ் திரும்பி சங்கத்திற்கு வந்தடையும் நேரம்: மாலை 7.00 

அங்கத்தவர்கள் ஒருவருக்கு போக்குவரத்துக் கட்டணம் £12.00 மட்டுமே 

கடலில் குளிக்க விரும்பும் அங்கத்தவர்கள் அதற்கான உடை ஆயத்தங்களுடன் வருமாறு சுற்றுலா ஒருங்கிணைப்பாளர் கேட்டுக் கொள்கிறார்.

சுற்றுலா ஒருங்கிணைப்பாளர்:

திருமதி. புவனேஸ்வரி சபாரத்தினம்: 0208 551 3823, 0780 470 7864

திரு. நாகரத்தினம்: 0208 550 2739Published By: Administrator Published Under: Seniors Centre Published On: 14 Aug, 2016

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media