சங்க திருக்கணித நாள்காட்டி 2016

சங்க திருக்கணித நாள்காட்டி 2016

சென்ற ஆண்டு சங்கத்தினினால் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி கணிக்கப்பட்ட மாதாந்த நாள்காட்டி வெளியிடப்பட்டு எல்லா ஆலயங்களுக்கும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் ஆதரவாளர்களுக்கும்  அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.Published By: Administrator Published Under: Research & Development Published On: 05 Mar, 2017

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media

Upcoming Events