திருக்கோயில்கள் சுற்றுலா 2018

திருக்கோயில்கள் சுற்றுலா  2018

சங்க மூத்தோர் நிலைய உறுப்பினர்கள் எதிர் வரும் ஜூன் மாதம் வேல்ஸ் முருகன் கோவிலுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள். யாத்திரையில் பங்கு kola விரும்பும் அடியார்கள் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளருடன் தொடர்பு கொள்ளவும்
 
 
 
 
 
 
 
 
திரு. நாகரத்தினம்
0208 550 2739Published By: Administrator Published Under: Seniors Centre Published On: 22 Apr, 2018

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media

Upcoming Events